Vi har sett en utvikling i vårt land hvor mange pastorer og predikanter ikke lenger forkynner evangeliet i sin fulle bredde. Det blir stadig flere, store og små menigheter, som blir modernistiske i sin uttrykksform og det samme gjelder forkynnelsen. Spesielt savner man det profetiske perspektivet og forkynnelsen om endetiden og budskapet om Israel plass i dette bildet.

Denne beklagelige situasjonen kan skyldes frykt for å ikke være på linje med trendene i den religiøse verden, eller i den menigheten en betjener. Det kan også skyldes uvitenhet eller lite kjennskap til  hva Bibelen lærer om mange ting. Det betyr i klartekst at de ikke er i stand til å gjøre som apostelen Paulus gjorde. Han sier i Ap.gj. 20:26-28:
  "Derfor vitner jeg for dere på denne dag at jeg er ren for alles blod. For jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har forkynt dere hele Guds råd. Så gi da akt på dere selv og på hele hjorden, som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod."  
     
 

Vi har derfor opprettet et nettverk for konservative forkynnere i vårt eget land, hvor vi appelerer til de som er forkynnere, pastorer, eldstebrødre, å slutte seg  til dette personlige nettverket. Vi fant det også tjenlig å registrere denne foreningen i Brønnøysundregistrene med navnet "Konservative forkynneres forening" (KFF). Registeringsnummer er 922 710 538.

 
     
  For å nå oss, kan man gå inn på Facebook-gruppen vår.
Klikk på denne lenken: Facebook-gruppen for konservative forkynnere
Du kan også bli medlem av gruppen. Et medlemskap koster 200 kroner for all tid.
For medlemskap i foreningen, gå til denne netadressen:  www.konservativeforkynnere.no
Ved å stå sammen blir vi sterke og foreningen vil etter hvert komme med flere utspill til hjelp og oppbyggelse for medlemmene. På Facebook-siden kan du skrive innlegg og lese hva andre forkynnere tenker og skriver.
 
     
     
     
 
Øverst fra venstre:
Wiggo Tangstad, forkynner og bibellærer, bosatt i Fjell, Sotra
Karstein Magnar Pahr, forstander for Sion, Øygarden, SotraNederst fra venstre:
Torolf Karlsen, forkynner, misjonær og bibellærer, Bergen
Audun Thuen, eldste i Sion, Øygarden, Sotra
 
     

Webmaster: Torolf Karlsen, mobil 996 97 543 epost: toro-kar@online.no

Konservative Forkynneres Forening (KFF) v/ Karstein Pahr, Sion, Øygarden, Epost: sion.oygarden@gmail.com